Sonuç İlanı


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİTAP SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar