Sonuç İlanı


13 ncü İkm.Merk.K.lığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 4210270065245 YSC, 12 KG KURU KİMYEVİ TOZLU (8ABFM-Y-15)

adet 850
2 4210270065246 YSC, 6 KG KURU KİMYEVİ TOZLU (8ABFM-Y-15

)
adet 1.800
3 4210270065053 YSC, 25 KG KURU KİMYEVİ TOZLU(ARABALI) (8ABFM-Y-15

)
adet 400
4 4210270062598 Y.S.C. 50 KG. K.K.TOZLU, (ARABALI) (8ABFM-Y-15

)
adet 140

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar