Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MALZEME ALIMI (17 KALEM)

İhale 22/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)