Sonuç İlanı


KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DAMPER KASA SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM)
1 DAMPERLİ KASA adet 9
2. KISIM (2.KISIM)
1 DAMPERLİ KASA adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar