Sonuç İlanı


FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEKANİK DÖRT KATLI OTOPARK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar