Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-7.Bölge Samsun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DENETİM VE KONTROLÖRLÜK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar