Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GİYSİ YIKAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 04:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İhtiyaç sahibi Üniversite öğrencilerine yönelik giysi yıkama hizmet alımı işi. (Günlük 300kg x 267 Gün) kilogram 80.100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar