Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 04:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Yaşlılara yönelik temizlik, sağlık, bakım, onarım ve psiko-sosyal destek hizmeti alımı işi ay 20

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar