Sonuç İlanı


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAVUZELİ İLÇESİ HALI SAHA YAPIM İŞİ

İhale 12/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar