Sonuç İlanı


YILDIRIM BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 (YLD-ASF.01) İdare Malı Plentte Bitümlü Sıcak Karışımla Finişerli Asfalt Serilmesi (Bitümlü Sıcak Karışımın Pletten İş Başına Nakli Yükleniciye Aittir.) ton 30.000
2 (YLD-ASF.02) Asfalt betonu Aşınma Tabakası Temini ve Nakli (Bitümlü Sıcak Karışımın İş Başına Nakli Yükleniciye Aittir) ton 3.000
3 (YLD-ASF.03) İdare Malı Plentte Bitümlü Sıcak Karışımla Asfalt Tamir ve Bakım Aracı ile Asfalt Yaması Yapılması (Bitümlü Sıcak Karışımın Plentten İş Başına Nakli Yükleniciye Aittir.) ton 20.000
4 (YLD-ASF.04) İş Makinası ile Mevcut Asfaltın Kaldırılması ve Nakli ton 35.000
5 (YLD-ASF.05) Rafineriden Plentte Bitüm Nakli ton 2.250
6 (YLD-ASF.06) Her Ebatta Yağmursuyu Izgarasının Her Derinlikte Yükseltilmesi ve Düşürülmesi (Nakliyeler Dahil İmalatı) adet 500
7 (YLD-ASF.07) Her Ebatta Her Türlü Bacanın Her Derinlikte Yükseltilmesi ve Düşürülmesi Nakliyeler Dahil İmalatı adet 500
8 (YLD-ASF.08) Q200 mm Çapında Sprial Sarımlı PVC Esaslı Boru Döşenmesi (Drenaj, Yağmursuyu içi) metre 1.000
9 (YLD-ASF.09) İdare Malı Sfero Döküm Kapakla Yağmursuyu Izgarası Yapılması adet 300
10 (YLD-ASF.10) İdare Malı Temel ,Alt temel, Asfalt Kırığı vb. malzemenin nakli işi ton 7.500
11 (YLD-ASF.11) Temel veya Alt Temel Malzemenin Makine ile Serilmesi, Silindirle Sıkıştırılması ton 7.500
12 (YLD-ASF.12) Önceden Hazırlanmış Yol Sathının Tesfiye Edilmesi metrekare 100.000
13 (YLD-ASF.13) İdare Malı Plent Ünitesinde Kullanılmak Üzere İstenilen Ebatta Ocak Taşından Kırılmış Asfalt Agregası Temini ve Nakli ton 50.000
14 (YLD-ASF.14) Plentmix Temel Malzemesi Temini ve Nakli (Serme ve Sıkıştırma Dahil) ton 2.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar