Sonuç İlanı


Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yakacak Kömür Alımı ton 500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar