Sonuç İlanı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MİCROSOFT KAMPÜS ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar