Sonuç İlanı


Orman İşletme Müdürlüğü-Tavas OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin KÖMÜR ALIMI

İhale 12/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer kömürü Ceviz 18-70 mm en az 6000 kalori ton 35
2 Kalorifer kömürü Fındık 10-18 mm en az 6000 kalori ton 25

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar