Sonuç İlanı


Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAKACAK İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA KÖMÜR ALIMI

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Torba Kömür (22*70) ton 70

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar