Sonuç İlanı


İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYASAL VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)