Sonuç İlanı


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kömür (Torbalanmış Portakal Tipi) Alımı ton 341

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar