Sonuç İlanı


ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BANK VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Arkalıklı boru ayaklı ahşap oturma bankı adet 1.200
2 H model galvaniz kaplı çöp kovası zincirli yarım küllüklü adet 300

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar