Sonuç İlanı


Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin VOLÜMETRİK ÖLÇÜMLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ KLORLAMA CİHAZI ALIMI

İhale 14/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Volümetrik Ölçümlü Güneş Enerjili Klorlama Cihazı takım 8

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar