Sonuç İlanı


Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KLORLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ORP Ölçümlü Güneş Enerjili Klorlama Cihazı takım 45

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar