Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DELİL TORBASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.Kısım Delil Torbası Kraft)
1 1.Kısım Delil Torbası Kraft adet 868.000
2. KISIM (2.Kısım Delil Torbası Bez Çuval)
1 2.Kısım Delil Torbası Bez Çuval adet 205.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar