Sonuç İlanı


Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin DÜKTİL BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ø100 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545) Boru Bedeli
metre 6.744
2 ø125 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545) Boru Bedeli
metre 3.606
3 ø300 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545) Boru Bedeli
metre 1.668
4 ø400 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545) Boru Bedeli
metre 1.104
5 ø450 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545) Boru Bedeli
metre 7.320
6 Düktil döküm içme suyu ek parçaları bedeli (ts en 545)
kilogram 2.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar