Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAZLIK BEKÇİ PANTOLONU VE KIŞLIK BEKÇİ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1 Kısım)
1 Yazlık Bekçi Pantolonu adet 30.000
2. KISIM (2 kısım)
1 Kışlık Bekçi Elbisesi takım 30.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar