Sonuç İlanı


İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik(yardımcı ) Personel )(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 23,00 36
2 Aşçı(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 36
Birimi Miktarı
1 Temizlik Malzemesi ay 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar