Sonuç İlanı


K.Y.K. ERZURUM İL MÜDÜRLÜLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Teknisyen Yardımcısı Personeli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 19,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar