Sonuç İlanı


ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin MESAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 sms adet 39.500.000
2 OTP adet 200.000
3 Çift yönlü sms adet 150.000
4 Mobil anket adet 150.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar