Sonuç İlanı


KARESİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Amiri
(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)
Ay 1,00 21
2 Özel Güvenlik Şefi
(Brüt asgari ücretin %35 fazlası)
Ay 1,00 21
3 Özel Güvenlik Personeli
(Brüt asgari ücretin %15 fazlası)
Ay 18,00 21
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri%75
gün 29,5
2 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri%35
gün 29,5
3 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri%15
gün 531

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar