Sonuç İlanı


Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli (En az lise veya dengi okul mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak)(Brüt asgari ücretin %34,4 fazlası) Ay 4,00 36
2 Özel Güvenlik Personeli(En az lisans veya dengi okul mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşımak)(Brüt asgari ücretin %47,2 fazlası) Ay 1,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar