Sonuç İlanı


Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 YSV-01 Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 6.215
2 YSV-02 Dış Çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 1.319
3 YSV-03 Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 1.832
4 YSV-04 Dış Çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 902
5 YSV-05 Dış çapı 110 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 382
6 YSV-06 Dış Çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke ve İsale hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 4.581
7 YSV-07 Dış Çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 642
8 YSV-08 Dış Çapı 160 mm PE100 PN12,5 boru İle İsale hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 723
9 YSV-09 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN12,5 boru İle İsale hattı döşenmesi ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 170
10 YSV-10 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN12,5 boru İle İsale hattı , Dış çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle İsale hattı ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 159
11 YSV-11 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN12,5 boru İle İsale hattı , Dış çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle İsale hattı ve Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 208
12 YSV-12 Aynı hendeğe Dış çapı 200 mm PE100 PN10 boru İle depo tahliye ayağı ile Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (Kırmataş dolgu) metre 217
13 YSV-13 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı İle Dış çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 498
14 YSV-14 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı İle Dış çapı 160 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (paçal dolgu) metre 949
15 YSV-15 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı İle Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 961
16 YSV-16 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı İle Dış çapı 125 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 95
17 YSV-17 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı , Dış çapı 160 mm PE100 PN10 İle İsale hattı boru ,Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle depo tahliyesi ve Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 210
18 YSV-18 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı , Dış çapı 160 mm PE100 PN10 İle İsale hattı boru ,Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle depo tahliyesi ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 38
19 YSV-19 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı , ,Dış çapı 200 mm PE100 PN10 boru İle depo tahliyesi ve Dış çapı 200 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 249
20 YSV-20 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı , Dış çapı 125 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı Ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 233
21 YSV-21 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN10boru İle İsale hattı ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 28
22 YSV-22 Aynı hendeğe Dış çapı 160 mm PE100 PN12,5 boru İle İsale hattı , Dış çapı 160 mm PE100 PN10 İle İsale hattı boru ,Dış çapı 90 mm PE100 PN10 boru İle depo tahliyesi ve Dış çapı 75 mm PE100 PN10 boru İle Şebeke hattı döşenmesi (kırmataş dolgu) metre 115
23 YSV-23 Q32 mm PE100 -PN10 Boru İle İçmesuyu Abone Bağlantısı Yapılması (Dolgu Kırmataş Malzeme İle) metre 6.000
24 YSV-24 Q32 mm PE100 -PN10 Boru İle İçmesuyu Abone Bağlantısı Yapılması (Dolgu Paçal Malzeme İle) metre 2.000
25 YSV-25 50 m3'lük Servis Deposu Yapılması (Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 1
26 YSV-26 400 m3'lük Servis Deposu Yapılması(Temel kazı ve dolgusu dahil) adet 1
27 YSV-27 Bakiye Klor Ölçüm Odası Yapılması(Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 1
28 YSV-28 Tahliye Odası Yapılması (Tip 3)(Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 8
29 YSV-29 Vantuz Odası Yapılması(Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 6
30 YSV-30 Vantuz Odası Yapılması (Rogar Tip 2)(Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 1
31 YSV-31 Yangın Musluğu Temini ve Montajının Yapılması adet 10
32 YSV-32 Tek Debimetreli Vana Odası Yapılması(Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 6
33 YSV-33 Maslak Yapılması (Temel kazı ve dolgusu dahil) adet 1
34 YSV-34 Klor Binası Yapılması (Temel kazısı ve dolgusu dahil) adet 1
35 YSV-35 Ø400 mm'lik Çelik Klavuz İçerisinde Karayolundan Yatay Geçiş yapılarak ile Q160 mm 10 atü borunun döşenmesi metre 171
36 YSV-36 Servis yolu açılması kilometre 2
37 YSV-37 Dış çapı 160mm PE100 PN10 boru ve dış çapı 125mm PE100 PN10 boru ile Q500 mm Çelik Kılıf İçerisinde Askıda Geçiş Yapılması metre 47
38 YSV-38 Dış Çapı 160 mm PE100 PN10 Boru ile Beton gömlekleme ile dere geçişi yapılması metre 142
39 YSV-39 Ø 200 mm Entegre Contalı Beton Boru İle Kanalizasyon Hattı Döşenmesi (paçal) metre 3.699
40 YSV-40 Ø 200 mm Entegre Contalı Beton Boru İle Kanalizasyon Hattı Döşenmesi (kırmataş) metre 12.821
41 YSV-41 Çıkış Çapı Ø200 mm. Olan Buhar Kürlü Şebeke ve Toplayıcı Muayene Bacası Yapılması (paçal) adet 105
42 YSV-42 Çıkış Çapı Ø200 mm. Olan Buhar Kürlü Şebeke ve Toplayıcı Muayene Bacası Yapılması (kırmataş) adet 382
43 YSV-43 Ø 150 mm Entegre Contalı Beton Boru İle Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması (paçal) metre 520
44 YSV-44 Ø 150 mm Entegre Contalı Beton Boru İle Parsel Bağlantı Hatlarının Yapılması (kırmataş) metre 1.560
45 YSV-45 Parsel Bacası İmalatı Yapılması (paçal) adet 100
46 YSV-46 Parsel Bacası İmalatı Yapılması (kırmataş) adet 300
47 YSV-47 Ø200 mm Entegre Contalı Beton Boru ile Betonarme Dere Geçişi metre 87
48 YSV-48 Ø400 mm Çelik Boru içerisinde Ø200 mm Koruge Boru ile Yatay Geçiş Yapılması metre 64
49 YSV-49 1500 Kişilik Fosseptik Yapılması adet 1
50 YSV-50 BKL1 BAKİYE KLOR ÖLÇÜM NOKTASI ELEKTRİK OTOMASYON adet 1
51 YSV-51 DO1 DEBİ ÖLÇÜM ODASI ELEKTRİK OTOMASYON adet 1
52 YSV-52 DO2 DEBİ ÖLÇÜM ODASI ELEKTRİK OTOMASYON adet 1
53 YSV-53 DY1 DEPOSU VE DO3-DO4 ÖLÇÜM NOKTASI adet 1
54 YSV-54 DY2 DEPOSU VE DO5-DO6 ÖLÇÜM NOKTASI adet 1
55 YSV-55 DY1 ENERJİ TEMİNİ adet 1
56 YSV-56 DY2 ENERJİ TEMİNİ adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar