Sonuç İlanı


NİĞDE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar