Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Kastamonu OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİNOP (BEKTAŞAĞA) ORMAN FİDANLIĞINDA DRENAJ YAPIMI

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 15.025 Kazılardan çıkan batak hariç zeminlerin
0-30 cm. tabakalar halinde seddeye serilmesi itina zammı
metreküp 2.850
2 15.040 Makina ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması metreküp 1.094
3 15.047 Arazöz ile sulama ton 1.100
4 Y.15.006/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) metreküp 2.850
5 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 1.094
6 Piyasa Çakıl Nakli ton 1.750
7 Piyasa Fidanlık sahası içinde 5800 Metre Uzunluğunda Kot Sınıflandırması Ve Döşenecek Olan Drenaj Borularının Araziye Uygun Meyilde Kotlandırılması İşi adet 1
8 Özel poz 100 metre borunun açılması drenaj kanallarına serilmesi ve eklenmesi işleri adet 58
9 Piyasa Ø100 Geo Tekstil Sargılı Drenaj Borusu metre 5.800
10 Piyasa Ø100 Drenaj Manşonu adet 60
11 Piyasa Ø100/100 TE (90) adet 40
12 Piyasa Ø100 Körtapa adet 20
13 Piyasa Ø200 PE Koruge Boru SN 8 metre 120
14 Piyasa Ø200 Koruge Boru Conta adet 20
15 Piyasa Ø200 Koruge Manşon adet 20

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar