Sonuç İlanı


DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LASTİK SET YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 2.803
2 2 Barajlarda çimento hazırlanması ton 15
3 3 Kargir beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması metreküp 63
4 4 Çimento nakliyesi ton 15
5 5 Kum ve gravye taşınması metreküp 63
6 6 PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yeraltında veya üstündeki yapılarda yerine konulması kilogram 654
7 7 Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi) metrekare 2.626
8 8 Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi) metrekare 115
9 9 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası) metreküp 280
10 10 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m arası) metreküp 98
11 11 Ø8-Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 2
12 12 Ø14-Ø28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 207
13 13 Demir nakliyesi ton 209
14 14 Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar kilogram 906
15 15 Barajlarda mekanik tokmakla sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması metreküp 4.040
16 16 Ocak moloz taşıyla tahkimat metreküp 653
17 17 30 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere metrekare 307
18 18 Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması depoya konulması metreküp 12.639
19 19 Kazının depo sahasına taşınması metreküp 12.639
20 20 Riprap, kaya taşınması metreküp 9.013,1
21 21 Barajlarda ocak veya mal ariyet sah. kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klas zem. kazılması ve dolgu sedde veya baraj dolgusu konulması metreküp 4.040
22 22 Barajlarda ocaktan veya ariyetten elde edilen kaya ile riprap yapılması metreküp 1.236
23 23 Duvar arka üstlerinin kum veya çakılla doldurulması metreküp 3.084
24 24 İdari site inşaatı (Site binaları) (Şartnamesine uygun 3x4,5 m ebatlarında ahşap kontrol odası yapılması.) metrekare 13,5
25 25 Şartnamesine uygun lastik savak yapılması adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar