Sonuç İlanı


NAZİLLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÜRETİM, NAKİL VE YOL BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 Özel 1 Yolda ve Tretuvarda idare malı malzeme ile Beton Parke Taşı imali,nakli ve döşeme yapılması işi metrekare 178.600
2 Özel 2 (13x24x50) İdare malı malzeme ile Beton Bordür Taşı imali işi adet 90.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar