Sonuç İlanı


DULKADİROĞLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 8 cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (1. Kısım) metrekare 60.000
2 2 50x20x14 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Bordür Döşenmesi (1. Kısım) metre 12.000
3 1 8 cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (2. Kısım) metrekare 40.000
4 2 50x20x14 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Bordür Döşenmesi (2. Kısım) metre 8.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar