Sonuç İlanı


TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer Kömürü ton 300

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar