Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Sunucu Alımı adet 10

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar