Sonuç İlanı


İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin FOTOGRAMETRİK SİSTEM VE TEKNİK DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Stereo Değerlendirme Yazılımı adet 2
2 İş İstasyonu adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar