Sonuç İlanı


İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)