Sonuç İlanı


KARATAY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 6+1 m³ ’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası adet 1
2 7+1 m³ ’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası adet 2
3 13+1,5 m³ ’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası adet 4

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar