Sonuç İlanı


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetleri

Kurumumuz İhtiyacı İçin TARAMA ODYOMETRİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)