Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1.Kısım Uygulama Sunucusu Tip 1)
1 Uygulama Sunucusu Tip 1 adet 4
2. KISIM (2.Kısım Uygulama Sunucusu Tip 2)
1 Uygulama Sunucusu Tip 2 adet 4
3. KISIM (3.Kısım Veri Depolama Sistemi)
1 Veri Depolama Sistemi adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar