Sonuç İlanı


Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı (En az lise mezunu ve ilgili sertifika veya konusunda diploma sahibi olmalıdır)(Brüt asgari ücretin %19,7 fazlası) Ay 14,00 36
2 Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı (En az 2 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika veya konusunda diploma sahibi olmalıdır)(Brüt asgari ücretin %25,4 fazlası) Ay 8,00 36
3 Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı (En az 4 yıllık üniversite mezunu ve ilgili sertifika veya konusunda diploma sahibi olmalıdır)(Brüt asgari ücretin %31,1 fazlası) Ay 8,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar