Sonuç İlanı


Kırklareli Lüleburgaz Orman Fidanlık Müd.Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİMİ ,DİKİMİ,EKİMİ,SÖKÜM,BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 19/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Yastık Tesviyesi ( Makine ile yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) dekar 15
2 Kapatma materyali hazırlanması ( Malzeme bedeli hariç) ( 6 m3 / da ) dekar 15
3 İş gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi dekar 9
4 İş gücü ile beş sıralı iri taneli tohum ekimi dekar 6
5 İş gücü ile üç sıralı iri taneli tohum ekimi dekar 6
6 Materyalin işçi ile serilerek sıkıştırılması dekar 15
7 Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi ( Malzeme hariç ) dekar 8
8 Yapraklı fidan repikajı 1000 adet 2
9 İbreli fidan repikajı ( Piketaj hariç ) 1000 adet 5
10 Hacmi 1,3 litre 'ye kadar ( çapı 8,9 cm ) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması. 1000 adet 1
11 Hacmi 1,3 litre ile 4 litre arasında ( çapı 9- 13 cm ) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması. 1000 adet 1
12 Melez kavak gövde çeliği dikimi 1000 adet 6
13 Kavak çeliği hazırlanması ( Çelik hazırlanacak materyalin bulunduğu yerden kesilmesi ,çeliklerin hazırlanması ,100'lük ambalaj yapılması ve gömü yerlerine nakledilerek gömüye alınması 1000 adet 6
14 Melez kavak fidanlarının sökümü kök tuvaleti ,budanması ve gömüye alınması 1000 adet 15
15 Melez kavak fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1000 adet 15
16 İşçi ile ( bir sefer ) Kaymak kırma dekar 8
17 Parsel kenarlarındaki artıkların atılması metreküp 200
18 Fidanlık içindeki torba,teneke,saksı ve fidan artuklarının yüklenmesi ve atılması. metreküp 100
19 Kaplardaki yetişme ortamlarının boşaltılması metreküp 20
20 İbreli fidan ( Ekim yastığında ) Söküm seleksiyon gömü ambalaj dekar 1
21 Yapraklı fidan ( Ekim Yastığında ) Söküm seleksiyon gömü ambalaj dekar 10
22 Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 cm kadar) Söküm seleksiyon gömü 1000 adet 7
23 Repikaja alınmış çıplak köklü yapraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 cm den yukarı)Söküm seleksiyon gömü 1000 adet 3
24 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 8-12 cm rootball hacmi 12-18 lt arası)Söküm seleksiyon gömü adet 1.000
25 Repikaja alınmış topraklı fidan (1 metre yüksekliğindeki çevresi 16-20 cm arası rootball hacmi 29-36 lt. arası)Söküm seleksiyon gömü adet 1.000
26 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü (Büyük boy sepet) adet 200
27 Kök boğazı çevresi 12 cm nin altındaki ibreli fidanların rootball'lu sökümü (söküm derinliği en az 28 cm , rootball hacmi en az 10 litre olacaktır.) adet 500
28 Repikaja alınmış topraklı fidan sökümü(1 metre yüksekliğindeki çevresi 12 - 16 cm arası rootball hacmi 20-28 lt. arası) adet 250
29 Kaplı olarak repikaja alınmış fidanın kaplı sökümü (küçük boy sepet) adet 250
30 Çıplak köklü fidanların gömüden çıkarılarak ambalajlanması ve araçlara yüklenmesi 1000 adet 200
31 Repikajlı boylu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi 1000 adet 10
32 Rootball'lu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi adet 2.500
33 Rootball'lu(29-38 lt) fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi adet 1.000
34 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması 1000 adet 95
35 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 95
36 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) kapların harç ile doldurulması 1000 adet 65
37 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi 1000 adet 65
38 Üretim yastıklarında mevcut (Hacmi 1.3 litreye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000 adet 20
39 Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç 1000 adet 160
40 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj 1000 adet 25
41 Hacmi 4,1 - 7 litre arasınaki (Çapı 13,1 - 17 cm) kaplara repikaj 1000 adet 10
42 Hacmi 11,1 - 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 - 25 cm) kaplara repikaj 1000 adet 3
43 Hacmi 23 - 35 litre arasındaki (Çapı 26 - 35 cm) kaplara repikaj 1000 adet 1,6
44 36 - 50 Litre hacmindeki kaplara repikaj 100 adet 0,3
45 Hacmi 7,1 -11 litre arasındaki (Çapı 17,1- 19 cm) kaplara repikaj 1000 adet 3
46 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj üst boy 1000 adet 20
47 Hacmi 4,1 - 7 litre arasınaki (Çapı 13,1 - 17 cm) kaplara repikaj üst boy 1000 adet 1
48 Hacmi 11,1 - 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 - 25 cm) kaplara repikaj üst boy 1000 adet 0,5
49 Hacmi 7,1 -11 litre arasındaki (Çapı 17,1 - 19 cm) kaplara repikaj üst boy 1000 adet 0,5
50 Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm' den küçük) 1000 adet 60
51 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm) 1000 adet 30
52 Hacmi 7,1 -11 litre arası olan kaplarda (Çapı 13,1 -19 cm) 1000 adet 4
53 Hacmi 11,1-22 litre arası olan kaplarda (Çapı 19,1 - 25 cm) 1000 adet 4
54 Hacmi 23 - 35 litre arası olan kaplarda (Çapı 26 - 35 cm) 1000 adet 2
55 Hacmi 36 - 50 litre arası olan kaplarda (Çapı 36 - 45 cm) 100 adet 0,5
56 Hacmi 4.1 - 7 litre arasınaki kaplarda (Çapı 13,1- 17 cm) 1000 adet 6
57 Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda
(Çapı 8,9 cm' den küçük) taşıtlardan indirilerek dizilmesi.
1000 adet 10
58 Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm)taşıtlardan indirilerek dizilmesi. 1000 adet 10
59 Hacmi 4,1 - 7 litre arasınaki kaplarda (çapı 13,1- 17 cm)taşıtlardan indirilerek dizilmesi 1000 adet 10
60 Yapraklı fidanlarda çeliklerin hazırlanması. 1000 adet 12
61 İbreli fidanlarda çeliklerin hazırlanması 1000 adet 2
62 Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi 1000 adet 12
63 İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi 1000 adet 2
64 Akasya, Yalancı akasya, Gladiçya, Erguvan ve benzeri türlerde tohum üretimi kilogram 400
65 Kara Servi ve Mavi Servi Tohumu Üretimi (Tohum meşcerelerinden ve/veya Kaynaklarından Kozalakların Toplanarak İdareye Teslimi) kilogram 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar