Sonuç İlanı


Kayseri Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Sonuç Puan Karşılığı Biyokimya Laboratuvarı Koagülasyon Cihazı Geçici Temini puan 2.030.224,2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar