Sonuç İlanı


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İDARİ PERSONEL (Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 1,00 36
2 VASIFLI İŞÇİ(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 3,00 36
3 HEMŞİRE(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 2,00 36
4 SOSYOLOG VEYA SOSYAL ÇALIŞMACI(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 1,00 36
5 BÜRO PERSONELİ(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 2,00 36
Birimi Miktarı
1 İDARİ PERSONEL İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI gün 45
2 İDARİ PERSONEL İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ saat 1.080
3 VASIFLI İŞÇİ İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI gün 135
4 VASIFLI İŞÇİ İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ saat 3.240
5 HEMŞİRE İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI gün 90
6 HEMŞİRE İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ saat 2.160
7 SOSYOLOG VEYA SOSYAL ÇALIŞMACI İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI gün 45
8 SOSYOLOG VEYA SOSYAL ÇALIŞMACI İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ saat 1.080
9 BÜRO PERSONELİ İÇİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI gün 90
10 BÜRO PERSONELİ İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ saat 2.160

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar