Sonuç İlanı


Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar