Sonuç İlanı


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ANA GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN ONLİNE İZLEME SİSTEMİ KURULUM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 28/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Ana güç transformatörleri için online izleme sistemi kurulması işi adet 9

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar