Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Bilgisayarlı Tomografi Çekimi adet 295.200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar