Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-13.Bölge Antalya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin OTOKORKULUK YAPTIRILACAKTIR

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)