Sonuç İlanı


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)