Sonuç İlanı


Artvin Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SULAMA ALTYAPISI İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPIM İNŞAATI

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)